dijous, 26 de febrer de 2009

Hanami

Des de principis de març i durant la primavera es celebra al Japó el Hanami. Hanami vol dir "veure flors"; en aquest cas són flors de cirerer. El cirerer és un arbre molt estimat al Japó i n'hi ha per tot el territori. El costum és anar als parcs on hi són florits, passejar i anar de picnic davall dels cirerers.


Desde principios del mes de marzo y durante la primavera se celebra en Japón el Hanami. Hanami significa "ver flores"; en este caso son flores de cerezo. El cerezo es un árbol muy querido en Japón y se encuentra por todo el territorio. La costumbre es ir a los parques para ver los árboles en flor, pasear e ir de picnic bajo los cerezos.


From March to April Japanese people celebrate Hanami. Hanami is the Japanese traditional custom of enjoying the beauty of flowers, especially cherry blossoms. The practice of Hanami is more than a thousand years old, and is still very popular in Japan today. Nowadays people walk in the parks, take photographs and have a picnic under the cherry trees.S'àvia Corema

Totes les Àvies Coremes que hi ha aquí (menys la penúltima) les he trobat cercant a google
imatges.
S'àvia Corema és un calendari popular que serveix per comptar les set setmanes que dura la Quaresma o Corema (perìode entre Carnaval i Pasqua). Normalment es representa amb una vella lletja qui té set peus (cada peu representa una setmana). A mesura que passen les setmanes es dobleguen o tallen els peus, des del "dimecres de cendra" que té set peus fins Pasqua que ja no en té cap. La Quaresma suposa que és un període d'abstinència, no hi ha espai per als luxes per tant es presenta com una època trista, lletja i mala de passar. A les mans sol dur un rosari per resar, unes esgrelles, ja que el menjar serà a la planxa, res de salses ni fritures; menjarem sobretot bacallà torrat amb un poc d'oli acompanyat de fruites i verdures. Antigament era costum no menjar carn durant la Corema; avui en dia hi ha gent que manté el costum de no menjar carn els divendres i és dejuni i abstinència el dimecres de cendra (1r dia que comença el període Quaresmal) i el divendres sant.


La abuela Cuaresma es un calendario popular que sirve para contar las semanas que dura la Cuaresma (periodo entre carnaval y Pascua). Normalmente se representa como una vieja, fea con siete pies (cada pie representa una semana). A medida que van pasando las semanas se dobla o corta un pie, desde el "miércoles de ceniza" que conserva todos los pies hasta Pascua cuando ya no le queda ninguno. Se supone que la Cuaresma es un periodo de abstinencia; no hay tiempo para lujos por tanto se presenta como una època triste, "fea". En las menos suele llevar un rosario para rezar, una parrilla ya que comeremos a la plancha, nada de salsas ni frituras; comeremos sobre todo bacalao a la plancha con un poco de aceite, completrameos la dieta cuaresmal con pesacdos, frutas y verduras. Antiguamente era costumbre no comer carne durante la Cuaresma; hoy en día hay gente que mantiene la costumbre de no comer carne los viernes y ayunan el miércoles de ceniza (primer día de la Cuaresma) y el viernes santo.

Lent's grandma is a calendar. Lent lasts seven weeks (period between Carnival and Easter). Lent's grandma is an ols and ugly woman. She has got seven feet (one foot, one week). You have to bend or cut a foot each week during Lent's period. Lent's grandma carries a rosary to pray, a gridiron, an oil bottle, a cod, some fruits and some vegetables. These are the products we are going to eat during Lent. Some people don't eat meat on Fridays during Lent. Ash Wednesday (first day of lent) and Good Friday are days of abstinence from meat.