dissabte, 7 de febrer de 2009

El dia del "palo"

A Ferreries, fa mooolts anys celebràvem el dia del "palo". El pla de l'església ple de gom a gom, jo, molt petita i un poc espantada, record que estava dreta baix el pont que travessa el carrer sant Joan i el pla de l'església; estava devora una velleta que vivia al carrer de sant Joan amb el braç dret alçat cantant amb molt d'entusiame el "Cara al sol", està clar que ella no era l'única que cantava. Després record una llarga fila de gent fent cua per aconseguir el desitjat "palo", regal del batlle o de l'ajuntament. Tot açò era per celebrar que Menorca havia passat a mans dels franquistes el 8 de febrer de 1939. Aquesta celebració agradava sobretot als al·lots perquè menjaven un dolç de franc, i n'hi havia que si podien en menjaven dos. Si mal no record, aquesta festa va ser idea del batle de llavors, que era sucrer de professió. http://www.fideus.com/capitulacion_de_menorca.htm


En Ferreries, hace muuuuchos años celebrábamos el "día del palo". La plaza de la iglesia estaba llena a rebosar, yo muy pequeña y un poco aturdida, recuerdo que estaba de pie bajo el puente que une la calle san Juan con la plaza de la iglesia; estaba al lado de una viejecita que vivía en la calle de san Juan con el brazo derecho alzado cantando con mucho empeño "Cara al sol", claro que ella no era la única que cantaba. Después recuerdo una larga fila de gente haciendo turno para conseguir el deseado palo, regalo del alcalde o del ayuntamiento. Todo eso era para celebrar que Menorca había pasado a manos de los franquistas el 8 de febrero de 1939. Esta celebración gustaba sobre todo a los muchachos porque comían gratis un dulce, había algunos que si podían comían dos. Creo recordar que quien tuvo esta idea de regalar un "dulce, palo" fue el alcalde de entonces, que era pastelero de profesión.

Many years ago, in Ferreries people celebrated the "the cake day". In the Main Square there were a lot of people. I was very small and I was surprised. I remember that I was standing under the bridge next to the square. There was an old woman next to me, she was singing "Cara al Sol" with her right arm up. She was not the only person singing, everybody was singing loud. Then I remember a line of people queuing for a cake. The cake was a present of the mayor or the Town Hall to the inhabitants of Ferreries. During the Spanish Civil War, Minorca stayed loyal to the Republican Spanish Government, but on 8th February 1939 Minorca supported the Nationalists. This event was to remember that Menorca the 8th February 1939 supported the Nationalists. Young people enjoyed and liked that festival beacuse they ate a cake and they didn't pay for it, and some people ate 2 cakes.

dimarts, 3 de febrer de 2009

Setsubun

Informació extreta de www.japonyol.net/azul
Al Japó avui han celebrat el “setsubun”, que vol dir canvi d’estació (d’acord amb el calendari antic japonès, segons la lluna). Es llencen llavors de soja mentre diuen "oni wa soto" "fuku wa uchi" que vol dir “fora els dimonis!! que entri la fortuna!!”.
És un canvi d’estació, per tant, fora el dolent i que vengui el que és bo. A les escoles realitzen activitats per commemorar aquesta diada i defora els temples es celebra l’acte de llençar les llavors de soja, encara que avui en dia també llencen cacauets.
En aquest enllaç trobareu la informació més detallada del setsubun
http://unajaponesaenjapon.wordpress.com/2008/02/02/setsubun/ i aquí veureu com un jove basc que viu al Japó ha gravat el moment de llençar les llavors de soja.
Setsubun en Honmonji from ikusuki on Vimeo.

Información de www.japonyol.net/azul

Hoy (3 de febrero) se celebra el "setsubun", que literalmente significa cambio de estación. Se lanzan las semillas de soja llamadas "mamemaki" y es una tradición que llegó de China. Lanzando las semillas se cree que se espanta al demonio. El cabeza de familia lleva una máscara de oni (diablo) y le lanzan las semillas mientras le van diciendo "oni wa soto! fuku wa uchi!" (fuera los demonios! que entre la fortuna!)... Ésto se realiza simbólicamente para purificar la casa y haciendo echar afuera los demonios o los malos espíritus, alejar la mala suerte... Las semillas que se utilizan para lanzar generalmente son sojas tostadas, pero últimamente se emplean cacahuetes... Más información en http://unajaponesaenjapon.wordpress.com/2008/02/02/setsubun/

Setsubun ("seasonal division") is a festival held on February 3, one day before the start of spring according to the Japanese lunar calendar. Setsubun is not a national holiday. For many centuries, the people of Japan have been performing rituals with the purpose of chasing away evil spirits at the start of spring. In modern days, the most commonly performed setsubun ritual is the throwing of roasted beans around one's house and at temples and shrines across the country. When throwing the beans, you are supposed to shout "Oni wa soto! Fuku wa uchi!" ("Devils out, happiness in). http://unajaponesaenjapon.wordpress.com/2008/02/02/setsubun/

Per al mal de coll...

La Revista de Ferreries s'ha fet ressò de l'antic costum de beneïr productes bons per a la gargamella i copio textualment. Dia 3 de febrer és sant Blai, bisbe i màrtir. Se l'invoca contra el mal de coll. Antigament, era costum anar a l'església a beneïr caramels, regalèssia, taronges i qualsevol altre producte per a combatre les afeccions del coll. http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Sebaste


Día 3 de febrero es san Blas, obispo y mártir. Se le invoca contra el dolor de garganta. Antiguamente era costumbre ir a la iglesia para que el cura bendeciera caramelos, regalices, naranjas y qualquier otro producto para combatir las afecciones de la garganta.


The 3rd February is Saint Blaise, bishop, martyr and patron of the throat. The day after candlemas on the catholic calendar of saints, Blaise is traditionally believed to intercede in cases of throat illnesses. Many years ago people went to church and carried sweets, liquorice, oranges... to be blessed. http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Blaise

dilluns, 2 de febrer de 2009

Refranys: La candelera


Tots els refranys i comentaris estan copiats del llibre Refranyer popular de Josep Pons Lluch.
Candelera clara, fred hi ha encara.
Candelera espessa, fred per sa cabeça.
Quan per la Candelera (2 de febrer) la lluna es presenta il·luminant la terra i fa claredat, senyal de fred; igualment quan hi ha núvols. És a dir, fred segur.
Candelera, fred davant i fred darrera.
Per la candelera si no ho ha fet davant, ho fa darrera.
Volen dir que cal desconfiar del bon temps que pugui fer durant aquests dies i ens recorda que estam en ple hivern. I per açò hem d'esperar temperatures baixes.
Si la candelera plora, es fred ja és fora; si la candelera riu, es fred és viu.
Significa que si plou per la Candelera, el fred minva; i si està serè, augmenta.

Los refranes escritos en la parte superior están recopilados en el libro Refranyer popular de Josep Pons Lluch. Todos están relacionados con la fiesta de la Candelaria (2 de febrero).
"Candelera espessa, fred per sa cabeça."
Cuando la luna se presenta iluminando la tierra y se ve muy clara, indica frío; igualmente cuando está nublado. Es decir, frío asegurado.
"Per la candelera si no ho ha fet davant, ho fa darrera."
Significa que hay que desconfiar del buen tiempo que pueda hacer durante estos días recordando que estamos en pleno invierno. Y por eso tendremos temperaturas bajas.
"Si la candelera plora, es fred ja és fora, si la candelera riu, es fred és viu."
Significa que si llueve el día 2 de febrero, ya no hará tanto frío; y si es un día tranquilo, el frío aumentará.

You can read those proverbs in the book Refranyer popular written by Josep Pons Lluch. All of them are related to the weather...cold is coming... it's winter time.
"Candelera clara, fred hi ha encara."
In English there is a similar weather proverb: Clear moon, frost soon.