diumenge, 15 de febrer de 2009

La calçotada

Fa uns quants anys que a Menorca també hi ha gent que celebra aquesta festa. És per aquestes dates que grups d'amics es reuneixen a un hort o a un restaurant per fer "una calçotada". Es tracta d'una festa típica catalana i segur que si ha arribat a la nostra illa deu ser perquè alguns catalans que viuen a Menorca s'han animat a celebrar el que ja feien a ca seva.
Llegeix la web del Casal Català de Menorca on s'expliquen el orígens de la calçotada i després realitza aquesta activitat de JClic.

Ara envia un comentari amb les solucions d'aquestes cinc preguntes:
1. Quins són el ingredients per fer la salsa de calçots?
2. Qui són n'Antonet i n'Angelina?
3. D'on era (nom del poble) i què era de nom el pagès que va descobrir el calçot?
4. Quin dia es celebra "La Gran Festa de la Calçotada" i suposa l'entrada en la plena temporada de calçots?
5. Què són els calçots?
Hace ya unos cuantos años que en Menorca también hay gente que celebra esta fiesta. Durante estas fechas es cuando grupos de amigos se reúnen en un huerto o en un restaurante para celebrar "La calçotada". Se trata de una fiesta típica catalana y si ya se celebra en nuestra isla debe ser porque algunos catalanes que viven en Menorca se han animado a hacer lo que hacían en sus casas.
Lee la web del Casal Català de Menorca donde está explicado el origen de la fiesta y después realiza la actividad de JClic.
Finalmente envía un comentario con las soluciones a estas cinco preguntas:
1. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer la salsa de "calçots"?
2. ¿Quiénes son Antonet y Angelina?
3. ¿De dónde era y cómo se llamaba el campesino que descubrió el "calçot"?
4. ¿Cuándo se celebra "La Gran Festa de la Calçotada" y supone el inicio de la temporada de los "calçots"?
5. ¿Qué son los "calçots"?
Few people in Minorca celebrate this festival called "La calçotada". From the end of January to early spring some friends meet at a farm or at a restaurant to eat "calçots" (spring onions). This is a typical festival from Catalonia. Some Catalan people who came to live in Minorca celebrate this festival.
Read this site about the Calçotada and do the exercise above (JClic).
Then send a comment with the answers to these five questions:
1. What are the ingredients of "calçots" sauce?
2. Who are Antonet and Angelina?
3. Where was the farmer who discovered the "calçot" from? And what was his name?
4. When is the "Calçotadas Party"?
5. What are "calçots"?